Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

 

 

 

Τηλέφωνο:  697 773 6863

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  angelikikost@hotmail.com